Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2018

Agáta
28. neděle v mezidobí
7:40 za Miroslava Sitaře, Vladimíra Slámu a rodiče
9:00 za farníky 
14.10.
neděle
Tereza
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč.cír.
7:40 za živou a zemřelou rodinu Pavelkovu a Koktavých
15.10.
pondělí
Havel
památka sv. Hedviky, řeh.
        bohoslužby a společenství v Lísku
16.10.
úterý
Hedvika
památka sv. Ignáce Antioch. (Lísek - den modliteb za AKS)
17:00 za rodiče Tomáškovy, Erenbergerovy a strýce Adolfa
17.10.
středa
Lukáš
svátek sv. Lukáše, evangelisty
7:40 bohoslužba slova 
19:00 PIVONICE: za rodinu Zabilovu, Růžičkovu, zesnulého manžela a jeho rodiče
18.10.
čtvrtek
Michaela
pátek 28. týdne v mezidobí
16:30 hodinová tichá adorace 
18:00 za Františka a Drahomíru Kachyňovy
19.10.
pátek
Vendelín
sobota 28. týdne v mezidobí
7:40 za Marii a Vladimíra Vašicovy
9:30 křtiny ve farním kostele
20.10.
sobota
Brigita
29. neděle v mezidobí
7:40 za manžela Adolfa, obojí rodiče a živou a zemřelou rodinu
9:00 za Jitku Holkovu, jejího otce a živou rodinu
21.10.
neděle
Příležitostná oznámení:

Příští neděli bude sbírka na misie, více je v ohláškách v dopisu ředitele PMD. Tuto neděli je odpoledne společenství rodin a v 19h. na faře společenství žen, příští neděli společenství mužů. Ve středu je mše sv. s programem pro děti. Řada kurzů, které začaly v Brně, už byla ohlášena a informace jsou na vývěsce, stejně jako akce v Osové Bítýšce pro mládež a duchovní obnova pro dívky v Brně. Petiční archy k problematice legislativy manželství jako výlučného svazku muže a ženy již odešleme. Varhaníkům, zpěvákům a ostatním chrámovým hudebníkům tlumočíme pozvání na Svatocecilské setkání, která se koná pod záštitou otce biskupa Vojtěcha 24.11. v 10h. v katedrále na Petrově v Brně. Adventní duchovní obnova "VIR" pro muže 17-35 let se uskuteční v kněžském semináři v Olomouci o víkendu 30.11.-2.12., je potřeba se přihlásit přes internet, pokud pojedete, řekněte o tom farářovi. Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na místa pro pracoviště v Brně: 1 - vedoucí ekonomické agendy farností a 2 - finanční účetní. Víc informací na vývěsce a internetu. Při pouti v Domaníně min. neděli se vybralo 3.535,- Kč, díky za stědrost. Ohlášky: v sobotu 27.10. hodlají ve Slavkovicích přijmout svátost manželství pan Michal Cukr, katolík z Olomouce, se slečnou Nelou Fabiánovou, katoličkou odtud z Bystřice, případné překážky, které by tomuto sňatku stály v cestě, ohlaste na faře v Bystřici nebo v Jamách, prosíme o modlitbu za snoubence. 

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Ef 1,11-14
žalm: Zl 33
evangelium: Lk 12,1-7

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »