Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2018

Klára
Bystřice - SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ, Lísek - 19. neděle v mzd.
7:40 za rodinu Pečínkovu, Havlíkovu a manžela
9:00 za farníky 
12.8.
neděle
Alena
pondělí 19. týdne v mezidobí
7:40 bohoslužba slova 
13.8.
pondělí
Alan
památka Maxmiliána Kolbeho, kněze s muč.
        pouť NJ v Olešné (P. Mgr. Tomáš Marada, novokněz)
14.8.
úterý
Hana
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
        není mše sv. (slavnost Nanebevzetí Panny Marie v neděli v Bratrušíně)
15.8.
středa
Jáchym
čtvrtek 19. týdne v mezidobí
7:40 bohoslužba slova 
16.8.
čtvrtek
Petra
pátek 19. týdne v mezidobí
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele
18:00 MŠE SV.: na úmysl dárce
17.8.
pátek
Helena
sobota 19. týdne v mezidobí
7:40 MŠE SV.: na úmysl dárce
18.8.
sobota
Ludvík
20. neděle v mezidobí
7:40 za živ. a zemř. rodinu Škrdlíkovu, živ. rodinu Mišutkovu, za zemř. rodiče a bratra Dostálovy, sestru Blaničku a Mirku Pečinkovy a duše v očistci
9:00 za živou a zemřelou rodinu Štěpánkovu a Mičínovu
11:30 BRATRUŠÍN: poutní mše sv. NANEBEVZETÍ PANNY MARIE za živé i zemřelé obyvatele Bratrušína s prosbou o požehnání pro obec
19.8.
neděle
Příležitostná oznámení:

V týdnu jsou určité změny pořadu bohoslužeb - v úterý jste zváni na pouť Nový Jeruzalém do Olešné, ve středu večer výjimečně není mše sv., jinak je vše jako obvykle. S předstihem oznamujeme, že v neděli 19.8. v 19h. bude v kostele ve Vítochově mše sv. - jde o neděli, mše sv. je v rámci předetapy pěší pouti na Velehrad, sloužit bude některý z putujících kněží. V kostele ve Vítochově bude v září - v neděli 9.9. v 15h. již tradiční komorní koncert barokní hudby, víc bude na plakátech. Poděkování za přípravu svatovavřineckých bohoslužeb (výzdoba, přinášení darů atd.) a za štědrost při sbírkách, jejichž výtěžek je určen na opravy v kostele. Pouť v Bratrušíně, kde je kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, bude příští neděli 19.8. v 11.30. Z akcí blížícího se školního roku připomínáme těm, kteří ještě neodevzdali přihlášky do náboženství, aby tak neprodleně učinili, v sobotu 1.9. pouť rodin ve Žďáru, kurzy v Brně - Akademie třetího věku s kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar , Biblický kurz (prorok Izaiáš a Markovo evangelium), Teologický kurz - všechno už bylo v ohláškách. Na vývěsce je plakát Charity, která hledá několik pracovníků. 

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: "Zj 11,19a
žalm: 12,1.3-6a.10ab"
2. čtení: Zl 45(44)
evangelium: 1Kor 15,20-27a

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »