Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2018

Gizela
1. neděle postní
7:40 za farníky 
9:00 za Michala Fialu a Vlastu a Miloslava Lukáškovy
14:00 křížová cesta: farář (zakončení svátostným požehnáním)
18.2.
neděle
Patrik
pondělí po 1. neděli postní
7:40 za tatínka Jiřího Medunu, rodiče a sourozence a živou rodinu
19.2.
pondělí
Oldřich
úterý po 1. neděli postní
        mše sv. a společenství v Lísku
20.2.
úterý
Lenka
středa po 1. neděli postní
        (mše sv. na hotelovce je výjimečně o týden dřív - kvůli prázdninám) 
9:30 HOTELOVKA: za živé i zemřelé obyvatele, ošetřovatele a nemocné 
17:00 za P. Josefa Olejníka a živou a zemřelou rodinu
21.2.
středa
Petr
svátek sv. Stolce sv. Petra, apoštola
7:40 bohoslužba slova 
18:00 VĚCHNOV: za rodiče Pokorných a Josefa Krejčího
22.2.
čtvrtek
Svatopluk
pátek po 1. neděli postní
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za Františka Hájka a rodinu Hájkovu
23.2.
pátek
Matěj
sobota po 1. neděli postní
7:40 na poděkování Bohu za všechny dary
10:30 pohřeb pana Rotkovského z Bystřice - ve hřbitovním kostele
12:00 pohřeb pana Josefa Slabého z Věchnova - ve hřbitovním kostele
24.2.
sobota
Liliana
2. neděle postní
7:40 za Vladislava Olivu a jeho živou rodinu
9:00 za farníky 
14:00 křížová cesta: ženy 
25.2.
neděle
Příležitostná oznámení:

Sbírka je dnes na kostel. Tuto neděli 18.2. v 19h. je na faře společenství mužů, příští neděli v 18h. katechetická schůzka. Ve středu je mše sv. s programem pro děti a po ní v kostele setkání rodičů dětí, které se připravují na 1.sv. přijímání, prosíme o účast. Křížové cesty - vždy v neděli ve 14h. zde v kostele, 1.,3. a 5. neděli má farář, 2. neděli ženy, 4. muži, 6. mládež. Příští neděli 25.2. bude sbírka na tzv. Svatopetrský haléř - aby papež mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí ve světě, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Dobrovolně se můžete přidat k výzvě Sv. otce - pátek 23.2. ustanovil jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili, úmysl se týká všech zemí trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Další ohlášky: Biskupství vypisuje výběrové řízení na místo "pracovník správy majetku" s pracovištěm v Brně. Pozvánka na diecézní pouť ministrantů 5.5. do Vranova u Brna. Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici 17.3. v Brně. Na vývěsce jsou texty k "Postní almužně" - od pana biskupa i prezidenta Charity. Pozvánka na Květný pátek 23.3. k Panně Marii Bolestné ve Sloupu v Mor. Krasu. Pro studenty pozvánka na Studentský Velehrad - celostátní setkání vysokoškoláků 19.-22.4. Letní škola liturgiky 21.-26.8. v klášteře v Želivi - určeno pro služebníky v kostele, pořádá pražské arcibiskupství.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Lv 19,1-2.11-18
žalm: Zl 19
evangelium: Mt 25,31-46

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »