Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2018

Zbyšek
slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7:40 za živou a zemřelou rodinu Břenkovu, Copovu a Zítkovu
9:00 za farníky (při mši sv. první svaté přijímání)
18:00 májová pobožnost ve farním kostele (jáhen Ing. Pavel Čech)
20.5.
neděle
Monika
svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
7:40 za Marii Peňázovou a Adolfa Skalníka a celou rodinu (3)
21.5.
pondělí
Emil
úterý 7. týdne v mezidobí
        bohoslužby v Lísku
22.5.
úterý
Vladimír
středa 7. týdne v mezidobí
17:00 za rodiče Františku a Ondřeje Slabých, sestru Marii a rodinu Dostálovu
23.5.
středa
Jana
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
8:30 MŠE SV.: společenství kněží žďárského děkanství v rámci rekolekce
19:00 DOMANÍN: za rodinu Slámovu a Tulisovu
24.5.
čtvrtek
Viola
pátek 7. týdne v mezidobí
16:30 hodinová tichá adorace ve farním kostele 
18:00 za živou rodinu Samkovu a Musilovu a za zemřelou rodinu Samkovu
25.5.
pátek
Filip
památka sv. Filipa Neriho, kněze
7:40 za živou a zemřelou rodinu Copovu, Soudkovu a Pačiskovu
26.5.
sobota
Valdemar
slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:40 za rodinu Bartoňovu a Kincovu a celou živou rodinu
9:00 HŘBITOVNÍ KOSTEL:  za zemřelé a živé z rodiny Bukáčkovy a Bednářovy
18:00 májová pobožnost ve farním kostele
27.5.
neděle
Příležitostná oznámení:

Sbírka této neděle je na opravy v kostele a úhradu drobných nákladů 1. sv. přijímání, minulou neděli na Charitu se vybralo 22.905,- Kč, díky za štěrost (v ostatních farnostech vč. Lísku je sbírka na Charitu tuto neděli). Poděkování všem za pomoc s přípravou 1. sv. přijímání. Ve středu je mše sv. s programem pro děti. Společenství mužů je až příští neděli 27.5. v 19h. na faře, katechetické setkání v neděli 3.6. v 18h. Farář upozorňuje, že se mu už hlásí zájemci o svatby v příštím roce, často rok a půl dopředu, všechno jsou to ale lidé z cizích - a často velmi vzdálených - farností, proto až do září tyto cizí žádosti nebude bez výjimky přijímat (je povinen postarat se v první řadě o vlastní farníky, zatímco k žadatelům odjinud ho žádná povinnost neváže). Pokud ale místní farníci už teď o svatbě uvažují, ať příliš neodkládají domluvu s farářem. V kostele už jsou k dispozici přihlášky do náboženství na příští školní rok, potřebujeme je mít do konce školního roku. Zveme na mši sv., která bude ve čtvrtek 24.5. v 8.30 zde v kostele, a na které budou kněží z celého našeho děkanství i s panem děkanem z Nového Města, bohoslužba je v rámci měsíční kněžské rekolekce a kvůli navazujícímu programu Charity. Ohlášky: v sobotu 2.6. hodlají v kostele sv. Michaela ve Vítochově uzavřít křesťanským obřadem manželství pan Petr Zavadil, katolík z Bystřice, se slečnou Adélou Dítětovou, také katoličkou z Bystřice, původem ze Zubří; případné překážky, které by tomuto sňatku stály v cestě, ohlaste na faře v Bystřici, prosím o modlitbu za snoubence.

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Jak 3,13-18
žalm: Zl 19
evangelium: Mk 9,14-29

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »