Pořad Bohoslužeb

Farnost Bystřice nad Pernštejnem rok 2019

Alexandra
slavnost ZMRTVÝCHVSTANÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční
7:40 za živou a zemřelou rodinu Břenkovu, Copovu a Zítkovu
9:00 za rodiče Pospíšilovy, manžela a sestru
21.4.
neděle
Evženie
pondělí v oktávu velikonočním
7:40 za Aloisii a Františka Slámovy, rodinu Jelínkovu a Františka Hanzálka
22.4.
pondělí
Vojtěch
úterý v oktávu velikonočním
23.4.
úterý
Jiří
středa v oktávu velikonočním
9:30 HOTELOVKA: za živé i zemřelé obyvatele, ošetřovatele a nemocné  
17:00 za dvoje rodiče a bratra Josefa a Jaromíra
24.4.
středa
Marek
čtvrtek v oktávu velikonočním
7:40 bohoslužba slova 
25.4.
čtvrtek
Oto
pátek v oktávu velikonočním
7:40 výjimečně bude mše sv. ráno - za farníky
        adorace výjimečně tento pátek nebude
        večerní mše sv. nebude (úmysl za zemřelé rodiče Mlynářovy a zemřelé sourozence Jurnečkovy a Mlynářovy farář odslouží v neděli 5.5. v 7.40h.)
26.4.
pátek
Jaroslav
sobota v oktávu velikonočním
7:40 za Ladislava Haška a oboje rodiče
27.4.
sobota
Vlastislav
2. neděle velikonoční
7:40 za zemřelé rodiče Mlynářovy a zemřelé sourozence Jurnečkovy a Mlynářovy (úmysl z 26.4.)
9:00 za rodinu Havlišovu
28.4.
neděle
Příležitostná oznámení:

V pondělí je zde mše sv. pouze v 7.40h., v Lísku v 9.00 hod. V pátek je mše sv. výjimečně ráno v 7.40h., večer adorace ani mše sv. nebude, úmysl bude odsloužen v neděli 28.4. Mše sv. ve středu je s programem pro děti v rámci přípravy na 1.sv. přijímání. Příští neděli 28.4. v 18h. bude na faře katechetické setkání. Farář děkuje všem, kdo svou prací a modlitbou přispěli k důstojnému slavení Velikonoc v našem kostele, za úklid, výzdobu, ministrantům za obětavost při nácvicích i liturgii, poděkování sólistům, panu varhaníkovi i paní varhanici, těm, kdo přišli adorovat do kostela a umožnili tak, že kostel byl otevřen. Pokladničku k "postní almužně" můžete ji přinést do kostela příští neděli. Ze starých ohlášek: Národní pochod pro život a rodinu v Praze v sobotu 27.4., svátek Božího milosrdenství ve Slavkovicích v neděli 28.4. (na vývěsce upřesněný program). Nové ohlášky: farnost Zvole pořádá již 1.5. jednodenní pouť na Turzovku, má volná místa a autobus zastaví i zde v Bystřici na aut. nádr., je potřeba se nejlépe ještě dnes (21.4.) přihlásit, kvůli obědu a dopravě věnujte pozornost informacím na vývěsce, pár vytisků je i pod vývěskou. Pozvánka na exercicie do Českého Těšína, Křesť. Open-air festival v Brně - Řečkovicích 25.5., Výběrové řízení na zástupce ředitele Církevní zdrav. školy v Brně na Grohové, pozvánka na konferenci Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XVI v sobotu 18.5. v Brně u Milosrdných bratří (přihlášky do konce dubna), pozvánka na Národní pouť ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky České do Říma 11.-13.11. (potřeba se přihlásit).

Menu

Stránky

 

Odkazy jinam

Dnešní liturgie

1. čtení: Sk 3,1-10
žalm: Zl 105
evangelium: Lk 24,13-35

Přihlášení

Krátké zprávy

Byla přidána nová fotogalerie - Výlet na Špilberk

[8.07.16]

Byla přidána nová fotogalerie - Cyrilometodějské dobrodružství v Orlovně

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Velikonoce 2013

[3.04.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Vánoce 2012

[18.02.13]

Byla přidána nová fotogalerie - Jeden den na Petrově 2012

[21.05.12]
více krátkých zpráv »